Cari Blog Ini

Halaman

Isnin, 12 April 2010

Rahsia Di Sebalik Tulisan
Tiap manusia ini mempunyai corak tulisan yang berbeza-beza. Walaupun ada yang cuba untuk meniru tulisan orang lain, tapi jika diperhatikan sebaik mungkin pasti ada perbezaannya. Dipercayai, melalui tulisan juga kita boleh belajar mengenali diri seseorang. Wah! Ini sudah bagus kan? Tapi ada syaratnya. Alah, bukannya susah. Tapi tulisan yang hendak di'baca' itu mestilah ditulis dalam keadaan tenang. Seandainya ia ditulis dalam mood yang tak tenteram dan tergesa-gesa, mungkin tulisan itu lebih kotor dan hodoh.. Itu tak boleh dikira kerana bentuk tulisan yang tergambar itu bersifat sementara saja.
[Tulisan berubah-ubah]
Ada orang yang bentuk tulisannya tidak pernah berubah-ubah sejak dari dulu lagi. Ha..itu menandakan bahawa dia juga seorang yang sukar untuk berubah. Maknanya dia lebih suka mengekalkan personaliti dirinya yang sedia ada sejak dulu. Sebaliknya jika tulisannya sering berubah-ubah, bermakna dia sentiasa mengalami pembentukan dan pembangunan personaliti dirinya malah dia juga bersikap individual. Dari segi membuat sebarang keputusan, orang yang tulisannya tidak berubah sejak dulu lagi lebih tetap pendirian dan lebih tegas. Manakala mereka yang sering berubah corak tulisan mereka dikatakan lebih mudah untuk berubah fikiran. Bukan bermaksud mereka ini tidak berpendirian langsung tapi keputusan mereka itu masih boleh dipengaruhi oleh orang lain.

[Kecondongan tulisan]
Tegak - Sekiranya tulisannya itu tegak saja bermakna dia seorang yang rajin, bertanggungjawab, pandai bergaul dengan orang lain dan sikapnya amat menyenangkan. Dia juga mampu membuat keputusan dengan wajar dan tepat.
Condong ke kanan - Orangnya bersikap terbuka sama ada dalam pergaulan biasa atau hubungan cinta. Namun dia ini juga sentiasa memerlukan bantuan dan tunjuk ajar daripada orang lain dalam apa juga yang dilakukannya. Dalam erti kata lain, mereka ini kurang yakin dengan tindakan yang diambil dan memerlukan pendapat dan pandangan orang lain untuk menyakinkan diri mereka sendiri. Mereka juga mudah ditimpa perasaan cepat bosan jadi sebab itu cukup pantang kalau mereka kena tunggu lama!

Condong ke kiri - Dia ini seorang yang sensitif walaupun mungkin dari segi luaran nampak dia ini seolah-olah tak kisah sangat. Selain itu, dia juga seorang yang amat berhati-hati dalam apa juga yang dilakukannya kerana dia tidak mahu timbulnya sebarang penyesalan di kemudian hari nanti. Walau bagaimanapun jangan tak tahu, mereka ini seorang yang cukup setia kepada orang yang dicintainya! Cayalah!

[Saiz tulisan]
Besar - Ini menandakan dia seorang yang kurang matang namun dia inginkan orang lain mengikut caranya. Sebab itu mungkin akan timbulnya perselisihan dengan orang sekeliling. Bahkan dia juga amat gembira jika ada orang yang memandang tinggi terhadap keupayaan dirinya.
Kecil - Bentuk tulisan kecil ini menandakan dia seorang yang berfikiran jauh dan bersikap akademik. Selain itu dia juga sebenarnya seorang yang sensitif dan mudah tersentuh jiwanya.
Semakin lama semakin besar - Jika dilihat, mulanya saiz tulisannya taklah besar sangat tapi semakin banyak dia menulis, saiznya bertambah besar. Ini menandakan dia seorang yang berfikiran terbuka tetapi agak kurang berhati hati dalam tindakannya.

Semakin kecil - Ha.. ini pula membawa maksud bahawa dia seorang yang cukup berhati hati tetapi suka menyimpan rahsia. Tapi awas, dia mungkin sanggup berbohong untuk menutup kesalahan dirinya. Kata orang, bohong sunat!
[Bentuk tulisan]
Lebar - Ia menandakan bahawa dia seorang yang aktif dan suka melibatkan diri dalam pelbagai persatuan dan pertubuhan. Selain itu dia juga gemar mengembara sambil bercuti. Tapi nampaknya dia ini kurang bijak dalam menjaga hati teman-teman.

Tulisan kurus - Ternyata dia akan melakukan perkara-perkara yang hanya digemarinya saja.

Tulisan bersegi empat - Otak matematik rupanya dia ni.

Tulisan bulat - Ini menandakan dia seorang yang suka bergaul dan penyayang.

Bersambung - Pemikirannya berdasarkan logik.


Bercerai cerai - Segala tindakannya lebih cenderung mengikut gerak hatinya saja!


[Jarak tulisan]
Tulisan jauh - Sekiranya dia mempunyai jarak antara tulisan agak jauh, bermakna dia sukar didekati dan tak suka orang lain terlalu rapat dengan dirinya. Bukan apa, jika dia mungkin akan bersikap mengongkong atau bergantung pada orang-orang yang rapat dengan dirinya itu.
Tulisan rapat - Memang mudah untuk berdampingan dengan dia ini kerana dia juga berfikiran terbuka.
[Ruangan di tepi]
Perhatikan ruang yang ditinggalkan pada muka surat itu. Sekiranya :

Ruang kiri kanannya sama, jarak ruang di kiri dan kanan muka surat itu adalah sama besarnya -Itu bermakna dia seorang yang berfikiran optimistik.

Ruang muka surat sebelah kiri kecil - Itu menandakan dia seorang yang amat sensitif sebenarnya!

Ruang muka surat kanan kecil - Sememangnya dia seorang yang rajin namun sukar membuat pertimbangan yang sewajarnya.
Penuh satu muka surat - Ternyata dia seorang yang amat tegas dan mempunyai banyak idea bernas yang boleh dikongsi bersamanya.

Jumaat, 5 Mac 2010

hukum perceraian melalui sms. setuju atau tidak ?

Isu bercerai melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) sememangnya menjadi polemik dalam masyarakat. Ada yang berjuang mendesak supaya cerai secara SMS dianggap tidak sah kerana tindakan itu tidak bermaruah, memalukan serta mempersendakan keutuhan institusi keluarga yang menjadi inti pati kekuatan ummah.
Dalam hukum Islam, seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan cara mengucapkan talak, tetapi kini dengan teknologi yang makin berkembang, talak tersebut nampaknya tidak perlu disampaikan secara lisan.
Secara umumnya kuasa menjatuhkan talak berada di tangan suami. Apabila suami menjatuhkan talak. Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa perhubungan perkawinan tamat dengan talak sama ada dengan bahasa Arab atau lain-lain, sama ada dengan lafaz atau dengan tulisan ataupun dengan isyarat.

Di sinilah datangnya jawaban kepada kedudukan bercerai menggunakan kaedah tulisan SMS. Kaedah bercerai mengunakan tulisan sms ini kalau diperhatikan ianya sama seperti talak mengunakan tulisan atau surat. Jumhur fuqaha berpandangan talak melalui tulisan dianggap sah jika ketika suami menulisnya ada disertai niat untuk bercerai. Menurut Fuqaha Syafi’i, seseorang suami yang menulis lafaz talak tetapi tidak meniatkan untuk menjatuhkannya ke atas istrinya, tulisan tersebut adalah sia-sia dan talak itu tidak gugur. Ini karena kemungkinan beliau berniat untuk menjatuhkan talak atau menguji tulisannya sahaja.
Al-Malibary di dalam kitabnya fathul Muin mengatakan, apabila suami menulis surat pentalakan yang sorih atau kinayah dan tidak niat menjatuhkan talak, maka talak itu tidak terpakai, selama tidak melafazkan surat pentalakan sorihnya itu sewaktu menulis atau sesudahnya.
Seseorang dibolehkan menjatuhkan talak dengan menulisnya, walaupun yang bersangkutan bisa berbicara. Karena seorang suami dibolehkan menalak istrinya dengan ucapan, dia juga boleh menalak dengan tulisan.
Adapun jatuhnya talak tersebut dengan syarat perlu kepada niat dan tulisannya jelas dan tertentu. Jelas artinya dapat dibaca, misalnya dalam lembaran kertas. Tertentu artinya ditujukan kepada istrinya. Misalnya ditulis : Hai fulanah, sekarang engkau saya ceraikan. Apabila surat itu tidak menunjukkan alamat yang jelas, misalnya hanya tertulis : engkau saya cerai, atau istriku telah saya cerai, maka belum jatuh talaknya, kecuali dengan niat.
Al-Imam Abu Hanifah telah membagikan talak melalui tulisan kepada dua bagian yaitu yang jelas ( مستبين) dan yang samar ( مستبينغير). Tulisan yang jelas adalah tulisan yang zahir yang dapat dilihat seperti tulisan di atas kertas, dinding dan juga tanah. Tulisan sebegini jelas jatuhnya talak. Yang samar pula adalah yang tidak meninggalkan sebarang kesan yang dapat dilihat seperti tulisan di udara atau di atas air dan segala bentuk tulisan yang tidak dapat difahami dan dibaca. Hukumnya tidak jatuh talak sekalipun penulisnya berniat demikian.
Wahbah Zuhaili mengatakan terdapat dua jenis tulisan yang nyata yaitu, dituliskan sebagaimana surat biasa yang mengandungi nama pengirim dan penerimanya dengan nama istri dan surat itu ditujukan kepada istrinya, misalnya suami menulis kepada istrinya, “kepada istriku polanah, kamu adalah tertalak,” dan hukumnya, adalah menepati hukum talak secara terang sekiranya lafaz itu jelas, maka jatuh talak walaupun tanpa disertai dengan niat.
Wahbah Zuhaili mengatakan lagi sesunngguhnya yang menjadi ukuran pada talak dengan melalui tulisan ialah niat.
ulama Hambali yang sama pendapat dengan Syafi’i dan maliki mengatakan apabila suami menulis talak dan dia berniat menceraikan istrinya, maka istrinya tertalak karena tulisan menyerupai beberapa huruf yang boleh difahami.
Mazhab-mazhab lain yang empat membolehkan talak dengan mengunakan redaksi apa pun, asal terkandung makna talak, dalam bentuk tulisan atau pun lisan, secara tegas atau berupa kiasan, kendati demikian menurut para ahli hukum Imamiyyah mengatakan talak tidak dipandang jatuh bila disampaikan dengan surat atau isyarat, kecuali bila talak tersebut dilakukan oleh orang bisu yang tidak dapat berbicara.
Permasalahan talak melalui surat atau tulisan sudah banyak dibahaskan oleh para ulama mazhab, begitu juga permasalahan ini bila kita kaji akan menemukan ada kesamaan dengan permasalahan talak melalui sms ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa teknologi moden ini adalah suatu kemajuan yang belum dikenal pada masa hidup mereka. talak melalui sms memerlukan niat dan tulisan yang jelas dan ditujukan kepada istrinya sepertimana talak melalui surat atau tulisan.
Untuk menjawab kekeliruan berhubung hal ini, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Kali Ke-55 yang bersidang pada 27 Julai 2003 membuat penelitian mendalam dan memberi pandangan mengenai hukum perceraian itu, dan telah menetapkan bahwa talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada istrinya secara khusus seperti faksimili, sms, e-mail, dan sebagainya merupakantalak secara kinayah dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Sekalipun talak yang dilakukan mengunakan alat komunikasi moden adalah kaedah yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syarak tetapi ianya disahkan mengugurkan talak.
Adapun Syeikh Ali jum’ah yaitu Mufti mesir ada orang yang bertanya mengenai hukum talak mengunakan sms dan apakah talak dapat jatuh, lalu beliau mengeluarkan fatwanya yang berbunyi, talak jatuh pada setiap sesuatu yang menunjukkan akad pernikahan. Jikalau talak itu mengunakan tulisan tanpa ada niat, maka talak tersebut tidak jatuh. Ini karena tulisan dipertanggungkan jatuh talak atau tidak. Maka talak tidak jatuh secara langsung bila hanya semata-mata menulisnya sahaja tanpa harus dilafazkan.
Secara kesimpulannya syeikh Ali Jum’ah mengatakan talak mengunakan sms dibolehkan dan talak jatuh terhadap istri, bila diniatkan.
Di sini dapat difahami bahwa fatwa-fatwa kontemporari atau fatwa dari seorang mufti adalah sesuatu yang bisa dipakai, dengan adanya fatwa-fatwa dan pendapat Mazhab terdahulu seperti Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Yang lainnya maka dapatlah disimpulkan bahwa perceraian melalui sms adalah sah tetapi dengan adanya niat, tulisan yang jelas yang ditujukan kepada istrinya sendiri, suami juga hendaklah dalam keadaan waras dan cukup syarat seperti, akad nikah telah berlaku, waras serta sempurna akal, dan mempunyai kuasa memilih yang sempurna dan mencukupi.
Apabila berlaku situasi sebegini, pihak isteri atau suami perlu membawa kes ke mahkamah syariah untuk mengesahkan kedudukan lafaz itu. Mereka tidak boleh mendiamkan diri atau memutuskan sendiri kes itu sama ada suami mengatakan ada niat atau tiada niat dan sebagainya. Hanya mahkamah syariah yang ada kuasa untuk mendengar dan memutuskan pertikaian sebegini sekali gus mensabitkan atau tidak mensabitkan perceraian antara pasangan terbabit.
Seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan no 6 tahun 2002 memperuntukkan seseorang yang menceraikan isterinya dengan lafaz talak di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari daripada talak dilafazkan, melaporkan kepada mahkamah.
Selepas itu, mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talak yang dilafazkan itu sah mengikut hukum syarak. Jika mahkamah berpuas hati bahawa talak yang dilafazkan sah mengikut hukum syarak, maka mahkamah hendaklah membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak, merekodkan perceraian itu dan menghantar salinan rekod kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

hukum perceraian melalui sms. setuju atau tidak ?